Superbrush Klinik Çalışması

ANKETLER VE KLİNİK ÇALIŞMALAR

KLiNiK ÇALIŞMALAR:

 

 1. Moran Yitzhak, Saim Sarnat, Meri Rakocz, Yaniv Yaish, Malka Askenazi,

Tel Aviv University. Published in Spec Care Dentisy 33(1):20-27, 2013.

Superbrush diş fırçası tasarımının hemşirelerin, serebral palsi hastalarının dişlerini fırçalama kabiliyeti üzerine etkisi. Sonuç: Serebral palsi hastalarının hemşireleri  tarafından dişlerinin fırçalanması daha

etkilidir. Geleneksel diş fırçasına kıyasla Superbrush daha etkili olduğu kanıtlanmıştır.

 

 1. Yoel S. Telishevesky DMD, Liran Levin DMD, Malka Ashkenazi DMD.

Published Pediatr Dent 2012;34:331-6).

Talimatlar doğrultusunda ebeveynlerin diş fırçalama işleminin geleneksel diş fırçası ve Superbrush ile

değerlendirilmesi. Patentli diş fırçası tasarımının çocuklarının dişlerini etkin bir şekilde fırçalama yeteneği üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi. Sonuç: Superbrush Ebeveynler tarafından tek başlı bir diş fırçasına kıyasla daha tutarlı bir şekilde diş fırçalanmasını teşvik eder.

 

 1. Liran Levin University of Haifa, Yael Marom Univ of Haifa, Malka Ashkenaz

Univ of Tel Aviv.  Published in Quintessence Int. Volume 43, No 6, 2012.

Tek ve üç başlı diş fırçalarını kullanarak fırçalama becerileri ve plak azaltımı. Diş fırçası tasarımının genç sağlıklı yetişkinler arasındaki fırçalama becerileri ve plak kaldırma üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi. Sonuç: Superbrush diş fırçasının hem diş fırçalama talimatlarını almadan önce hem de sonra diş fırçalama ve plak kaldırmayı teşvik ettiği sonucuna varıldı.

 

 1. Miolin I, Kulik EM, Weber C, Meyer J, University of Basel.

Yaşlılarda iki farklı diş fırçasının klinik etkinliği konulu anket çalışması. Bu çalışmaya 65 yaş üstü 34 kişi çalışma kapsamına girdi. Sonuç: Hastalar Superbrush ile diş yüzeylerinin temizliği diğer fırçalardan daha çok çalışmaya, ELMEX, InterX, ve geleneksel fırçalar dan, daha verimli olduğunu kanıtlamıştır.

 

 1. Zvi Rafe, A.Vardimon, Malka Ashkenazi, University of Tel-Aviv. 

Amerikan Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics Volume 130, no.1/2006.

Sabit ortodontik aletleri olan hastalarda 3 farklı diş fırçalarının karşılaştırmalı çalışma. Sonuç: Superbrush ortodontik tedavisi gören hastaların plak temizliği ve dişeti sağlığını geliştirmede diğer diş fırçalarından çok daha fazla etkili olduğu sonucuna varıldı.

 

 1. I Kasche, J Klaus-Roland and A Zeller, Universitätsmedizizn Berlin Charite, Berlin. 

Journal of Disability and Oral Health (2005) 6 / 2-00-00. 

Özel ihtiyaçları olan insanlar için farklı diş fırçalarının etkinliği. Sonuç: Superbrush, dişlerini fırçalamak için bazen yada devamlı yardıma ihtiyacı olan engelliler için daha iyi performans gösterdi. Superbrush bu sonuçlara dayanarak bu gruplarda fırçalama için tavsiye edilebilir.

 

 1. Doğan MC, Alacam A, Asici N, OdabasM, Seydaoglu G, University of Çukurova,

Adana/TURKEY Acta Odontol Scand 2004 Aralık; 62 (6):350-4. 

Zihinsel engelli grubunda üç farklı diş fırçalarının plak kaldırma yeteneği Klinik değerlendirme. Hafif zihinsel engelli, 6-12 yaşları arasındaki 15 çocuk ve 13-18 yaşları arasındaki 15 çocuk çalışmaya katıldı. Sonuç: Superbrush sıradan manuel diş fırçalarından çok daha iyi iken, Braun 3D plakların alınmasında diğer fırçalardan daha etkili oldu (QHI araçları: 1.54), 1,77(Superbrush) and 2.15 (CrossAction) toplamda API 1.37 (Braun 3D), 1,52 (SuperBrush), 1.94 (CrossAction). Çalışma, elektrikli diş fırçasının zihinsel özürlü çocuklarda diş plakasını kaldırmada etkili olduğunu gösterdi. Buna karşın Superbrush bu sonuçla, bu grupta fırçalama için iyi bir alternatiftir.

 

 1. Azrak B, B. Barfaraz, G. Krieter, Willerausen B at Gutenberg University of Mainz

German Posterpresentation at the IARD toplantısı Gøteborg 28 Haziran 2003

“Okul öncesi çocuklarda üç başlı diş fırçası ile normal diş fırçasının etkililiğinin karşılaştırılması” Çalışmaya 4-5 yaş arası 29 çocuk katıldı. Sonuç: Çalışma plak kaldırma kabiliyeti, ağız ve diş yüzeyinin temizlenmesinde geleneksel bir diş fırçası ile karşılaştırıldığında çocuklar için Superbrush ile çok daha iyi olduğunu göstermektdir. Aynı zamanda Superbrush çocuklar için ağız hijyenini kolaylaştırır sonucuna varmıştır.

 

 1. Kargül B, Ergeneli S, Aydın Y, Çağlar E, Kabalay U, University of Marmara, Istanbul/TURKEY Poster presentation at EAPD Congress in Dublin 2002.

“Çocuklarda yeni bir üçbaşlı diş fırçası ile plak temizliği Klinik değerlendirilmesi,” 6-13 yaşları arasında 25 çocuk 90 saniye boyunca Superbrush ile dişlerini fırçaladı. Sonuç: Çalışma, Superbrush‘un çocuklar için yaygın olarak kullanılan diş fırçalarından plak çıkarmada etkili bir alternatif olabileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, bu yeni tasarlanmış diş fırçasını idare etmenin kolaylığı onu çocuklara yararlı bir araç haline getiriyor. Ağız öz bakımı için erken yaşlarda güvenilir alışkanlıklar kazanmaya yardımcı olacaktır.

 

 

 1. Fukai T, Matumoto, Goshima H et al. Mekai University Tokyo-Japan

Mekai Univ. Dental J 29 (2).231237. 2000.

“İlkokul çocuklarında diş fırçalarının diş eti iltihabına neden olan etkileri üzerine bir araştırma” Çalışma geleneksel fırça ile karşılaştırıldığında Superbrush kullanan çocukların diş etleri üzerindeki etkilerini görmek için yapılmıştır. Sonuç: Superbrush ilkokul çocuklarında diş eti sağlığını geliştirilmesinde geleneksel fırçalara göre daha verimli olduğu anlaşıldı.

 

 1. Zimmer S, Diedner B, Roulet JF Humbolt University Berlin-German  

Journal of Clinical Periodontology (Munksgaard) 1999, 26, 281-285. 

“Yeni bir üç başlı diş fırçasının plak kaldırma yeteneği üzerine klinik çalışma.” Bu klinik çalışma Superbrush diş fırçasının plak kaldırma becerisini incelemek için yapıldı. 3 ayrı grup; çocuklar, yetişkinler ve diş hekimliği öğrencileri, Superbrush, ELMEX ve BRAUN’un elektrikli diş fırçası ile dönüşümlü olarak fırçalamış. Sonuç: Superbrush, diğer iki diş fırçasına göre plak miktarını önemli ölçüde azalttığını gösterdi.

 

 1. Bloch-Zupan A, Maniere MC Strasbourg University, France

Information Dentaire” no. 36, 04.10.96.

“Yeni bir üç başlı diş fırçasının çocuklar üzerinde karşılaştırmalı çalışması” Çalışma, yaşları 4 ila 15 arasında oluşan çocuklar 1 dakika boyunca Superbrush kullandığında geleneksel bir diş fırçasından daha fazla bakteri plağını kaldırdığını gösterdi. Kanama noktaları azaldığı görüldü ve çocuklar Superbrush ile daha mutlu oldular.

 

 1. Müller-Bruchschwaiger, K Linz, Austria: Yukarı Avusturya için doğru diş fırçası mı?

Report 1993 PGA (Verein für profylaktische Gesundsheits Arbeit) in Linz, Austria

Çalışma Superbrush kullanan çocuklar geleneksel fırça kullanan gruba göre % 20 daha fazla bakteri plak çıkardığını gösterdi. Çalışma ayrıca Superbrush diş yüzeyleri ile önemli ölçüde daha fazla temas olduğunu göstermiştir. Superbrush geleneksel fırçaya göre daha fazla çalışma, diş etleri daha iyi gelişme gösterdi. Ayrıca Superbrush ile işlevsel değeri analizi de yapılmıştır. Ana hedefi, çürükleri ve diş eti iltihabını önlemek için öğrenmesi kolay ve verimli bir tekniği vardı. Nispeten kısa bir süre içinde dişlerin tüm yüzeylerine ulaşmak ve eşit diş macunu yayabilen fırça bulmak oldu. Geleneksel fırça daha yüksek bir fiyata sahip olmasına rağmen, Superbrush bu analizde üstünlük sağladı. Çalışma Ulusal Sağlık Makamı ve Sağlık Sigortası Dairesi tarafından “Rapor PGA 1993” yayımlandı.

 

 1. Åberg E, The Municipal Dental Clinic in Skåne, Sweden. . Ar-Ge projesi. Yıllık Diş Sağlığı Toplantısında sunulan rapor. “Diş Günleri Tandvårdsdagarna”, Skåne R&D Project 1992 (Okul öncesi çocuklarda Superbrush diş fırçasının etkisinın araştırılması) Çalışma Superbrush geleneksel diş fırçalarından daha iyi olduğunu kanıtlamıştır. Diş arka kesimleri temizlemek için daha iyi bir yeteneği olduğunu göstermektedir. Ayrıca plak ve diş eti kanaması önemli ölçüde azalmıştır.

 

 1. Paulander J, The Municipal Dental Clinic in Karlstad, Sweden.

Ön rapor–canlı diş çalışması, standart diş fırçası/Superbrush ortalama hesaplamalar 1992.

Bu çalışma içinde, Karlstad anaokulları çocuklar arasında, plak kaldırma kabiliyeti, Superbrush yeteneğini geleneksel bir diş fırçası ile karşılaştırılmıştır. Sonuç: Superbrush plak çıkarmak için bir yeteneğini daha gösterdi. Superbrush çocuklar tarafından tercih edilen bir diş fırçası oldu.

 

Mülakatlara Dayalı Anketler:

 

 1. Munday P,Kings College, University of London.

Evaluation report 1993. Dep. of Community Dental Health Kings Health Care, Kings

College, Univ of London. “Fiziksel, tıpbi ve öğrenme engeli olan çocukların ebeveynleri ve bakıcıları için bir Ağız Sağlığı paketi değerlendirilmesi.” Sonuç: Engelli çocuğu olan 1500 aileye, çeşitli ağız hijyen ürünleri ile “Ağız ve Sağlığı Paketi” verildi. Birkaç hafta sonra ailelerin paketlerdeki çözümlerle ilgili deneyimlerini kaydetmek için anket yapılmıştır. Anket neredeyse tüm ebeveynlerin ve çocukların normal bir fırça yerine

Superbrush tercih ettiklerini gösteriyor.

 

 1. OG Steenkiste, “Wie beurteilen Eltern von Kindergarten eine dreiköpfige Zahnbürste beim nachputzen?” Profylaxe Impuls, 6-12, 2001. Public Dental Health (Gesundheitsamt Rems-Murr Kreis, Germany) 30 anaokulundan rastgele seçilmiş 970 ailenin çocuklarına Supebrush verildi. Anket sonuçları ebeveynlerin büyük çoğunluğu geleneksel fırça yerine çocuklarının Superbrush diş fırçasını daha yeterli bulduğunu gösterdi.